Structure

Medicinski fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom i obrazovnom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva. Osnivač fakulteta je Sveučilište u Zagrebu.

 

Fakultet je ustrojen sa sljedećim ustrojstvenim jedinicama: