Nabava znanstvene opreme

Znanstvena oprema može se nabavljati izravno iz sredstava tekućih projekata. No, ta sredstva obično su dostatna tek za nabavu sitne opreme. Trenutno glavni način nabave srednje i kapitalne znanstvene opreme jest prijavom na natječaje MZOŠ-a, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Zakon je u članku 111. stavak 1. propisao da Ministarstvo uz prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost raspisuje natječaje za financiranje znanstvene infrastrukture i opreme iz sredstava državnog proračuna, da su ti natječaji otvoreni za prijave do njihovih opoziva (otvoreni natječaj) te da će se odluke o financiranju donositi periodično, a najmanje jednom godišnje, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Stavkom 2. istog članka je propisano da na natječaj za nabavku znanstvene infrastrukture i opreme prijavu mogu podnijeti znanstvene organizacije, a stavkom 3. istog članka je propisano da odluku o financiranju nabave znanstvene opreme donosi ministar. Napokon, stavak 4. istog članka propisuje sljedeće: “O dodjeli sredstava iz državnog proračuna za nabavu kapitalne i srednje znanstvene opreme znanstvena organizacija zaključuje ugovor s Ministarstvom u kojemu se utvrđuje način korištenja opreme od strane drugih znanstvenih organizacija i znanstvenika čiji se rad financira ili sufinancira iz državnog proračuna. Ministarstvo vodi upisnik znanstvene opreme nabavljene dijelom ili u cijelosti iz sredstava proračuna.”

Početkom svake kalendarske godine, MZOŠ objavljuje Poziv za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave znanstvene opreme u tekućoj godini, a u tom pozivu su propisani točni uvjeti za postupak podnošenja i evaluacije zahtjeva. Sve pristigle zahtjeve u propisanom roku prvo analizira Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad Medicinskog fakulteta, koje svoje prijedloge dostavlja na raspravu i usvajanje Fakultetskom vijeću. Potom se zahtjevi dostavljaju Ministarstvu, a tamo ih ocjenjuje Povjerenstvo za znanstvenu opremu koje je imenovano odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa. To Povjerenstvo po obavljenom poslu na mrežnim stranicama MZOŠ-a objavljuje sljedeća tri dokumenta:

  1. Zapisnik o radu Povjerenstva za znanstvenu opremu za tekuću godinu
  2. Prijedlog za financiranje sitne i srednje opreme
  3. Prijedlog za financiranje kapitalne opreme.

Nakon što Ministar donese odluku o navedenim prijedlozima, pristupa se sklapanju ugovora između MZOŠ-a i Fakulteta, a cijeli postupak nabave opreme potrebno je dovršiti do kraja tekuće fiskalne godine.

Nadalje, nabava znanstvene opreme obavlja se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, o svim relevantnim odredbama tog novog Zakona, kao i o objavi poziva i pravila za nabavu opreme pravodobno ćemo Vas obavijestiti na ovim mrežnim stranicama.

Zakon o javnoj nabavi