Misija i vizija

Misija

Misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obuhvaća nastojanje Fakulteta da obrazuje kompetentne zdravstvene djelatnike koji će svojim znanjem unaprijediti medicinsku praksu, obrazovanje i znanost.

Cilj Fakulteta je upisati izvrsne studente koji će razumjeti teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne čimbenike koji utječu na zdravlje i bolest, biti spremni posvetiti se skrbi za svoje bolesnike, poduzeti potrebne postupke i pokazati suosjećanje prema bolesniku i njegovim bližnjima te raditi na promicanju zdravlja pojedinca i zajednice. Medicinski fakultet želi ponuditi program koji je usmjeren prema studentu, integrira temeljne znanosti, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela, primjenjuje najbolje metode obrazovanja te prepoznaje i nagrađuje najbolje studente.

Istraživačka misija Medicinskog fakulteta sastoji se od provedbe istraživačkih programa koji se temelje na suradnji, usmjereni su prema inovacijama te povezuju znanstvenike iz područja temeljnih, javnozdravstvenih i kliničkih znanosti.

Fakultet želi stvoriti poticajno intelektualno okružje, promovirati znanstvene i humanitarne aspekte medicinske prakse uz istodobnu provedbu znanstvenih istraživanja u okvirima međunarodnih i nacionalnih projekata koji rezultiraju napretkom znanosti, primjenom u nastavnom procesu i unaprjeđenju zdravstvene skrbi.

Vizija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je nacionalni, međunarodno priznati fakultet za izvrsnost u obrazovanju, znanstvenoistraživačkom radu i transferu znanja i primjenu na području biomedicine i zdravstva.

Strategija

Strategije razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temelje se na osnovnim djelatnostima Fakulteta te uključuje sljedeće:

 • Strategija promicanja kulture i razvoj sustava osiguravanja kvalitete
 • Strategija kvalitete studijskih programa
 • Strategija potpore studentima
 • Strategija razvoja kvalitete znanstvenoistraživačkog rada
 • Strategija razvoja i primjene informacijsko‐komunikacijskih tehnologija
 • Strategija razvoja suradnje na nacionalnoj razini
 • Strategija razvoja međunarodne suradnje
 • Strategija razvoja infrastrukture, poslovanja i organizacije rada

Vrednovanje strategija dio je unutarnje i vanjske neovisne prosudbe kvalitete Medicinskog fakulteta te čini osnovu za promicanje kulture kvalitete svih njegovih djelatnosti.  Strategija razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2016. – 2020. godine koju je prihvatilo Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 25. listopada 2016. godine je Strategija osmišljena na temeljnim vrijednostima Fakulteta.

Strategija razvoja znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2016. – 2020.

 

Vrijednost

 • kompetentno nastavno osoblje koji su lideri u svojim znanstvenim i stručnim područjima u Republici Hrvatskoj te imaju nacionalni, regionalni i međunarodni ugled;
 • dosadašnje reference Medicinskog fakulteta koje jamče visoku razinu kvalitete u nastavi, istraživanjima i transferu znanja u praksu;
 • kvalitetna infrastrukturna potpora ostvarenju svih djelatnosti Medicinskog fakulteta te, nastava usmjerena prema studentu, sukladna dogovorenim principima i standardima međunarodne medicinske edukacije

Djelatnost

Prema Statutu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, djelatnosti Fakuteta su sljedeće:

 • izvođenje integriranog studija medicine te izvedba poslijediplomskih sveučilišnih studija i doktorskog studija iz istog područja
 • izvođenje diplomskoga studija sestrinstva
 • znanstvena djelatnost iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva
 • stručna djelatnost iz područja Biomedicine i zdravstva te sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite
 • provođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja djelatnika u zdravstvu kao dio cjeloživotnog učenja