Povjerenstvo za znanstveni rad studenata

Povjerenstvo za znanstveni rad studenata je stalno stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća, koje prima, ocjenjuje i odobrava prijedloge za izradu znanstvenog rada studenta, a jedanput godišnje sastavlja prijedlog za dodjelu godišnjih (Dekanovih i Rektorovih) nagrada za najbolji znanstveni rad studenata. Predsjednika i članove Povjerenstva, s trogodišnjim mandatom, na prijedlog dekana imenuje Fakultetsko vijeće. Prodekan za znanost i prodekan za diplomsku nastavu su po službenoj dužnosti članovi Povjerenstva, a jedan član Povjerenstva mora biti predstavnik studenata.

Odluka_Povjerenstvo za znanstveni rad studenata