Ured

Ured za znanost je smješten u staroj zgradi Dekanata Medicinskog fakulteta, Šalata 3, II. kat.
Sva službena prepiska s Uredom se obavlja posredstvom Urudžbenog zapisnika Fakulteta.

Osobe za kontakt:
– prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prodekan za znanost (boris.brkljacic@mef.hr)
– Ivana Šiprak (ivana.siprak@mef.hr; 4590-242)

Tijekom 2007. obavljena je bitna organizacijska promjena stručnih službi Fakulteta da bi se osigurala jednoznačna i učinkovita administrativna i stručna podrška za znanost i znanstveni rad. Nekadašnji Odsjek za znanost i poslijediplomsku nastavu je razdvojen na dva nova Odsjeka: Odsjek za poslijediplomsku nastavu i Odsjek za znanost.

Osnovana su dva nova ureda:
– Ured za znanost (voditelj je prodekan za znanost, a administrativna podrška Ivana Šiprak)
– Ured za međunarodnu suradnju (voditelj je prodekan za međunarodnu suradnju, a administrativnu podršku osigurava gospodin Drago Horvat).

Sukladno tome su napravljene i nove mrežne stranice “Znanost” i “Međunarodna suradnja” na mrežnim stranicama Fakulteta.

Nadalje, na Sveučilištu u Zagrebu je također osnovan novi Ured za međunarodne projekte (prijašnji prodekan za znanost Medicinskog fakulteta je predstavnik našeg Fakulteta u tom novom sveučilišnom uredu). Novi fakultetski Ured za znanost predstavlja administrativnu jezgru za razvoj novog Odjela za projekte i odgovorno istraživanje te Centra za razvoj biotehnologije (tehnologijski projekti + patenti) u sklopu novog Biomedicinskog središta.

Ured za znanost tijesno surađuje s Uredom za međunarodnu suradnju, Odsjekom za poslijediplomsku nastavu te Odsjekom za financije i računovodstvo (računovodstvo znanstvenih programa i projekata – gospođa Matea Manjerović) i Odborom za disertacije (administrativna tajnica: Maja Budanko) te pruža podršku radu sljedećih stalnih povjerenstava Fakulteta:

Povjerenstvo za akademski integritet

Sastav Etičkog povjerenstva

Sastav Radne skupine

Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju nove članice

Povjerenstvo za dobrobit životinja

Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad

Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju novog predsjednika i članova

Povjerenstvo za upravljanje intelektualnim vlasništvom