MEF.hr

List Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sljednik negdašnjih Saopćenja i Glasnika. Sadržajem časopis obuhvaća praćenje bitnih događaja u fakultetskom životu. Izlazi dvaput na godinu, u srpnju i prosincu.

Glavna urednica:

Doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr. med.

Uredništvo:

Sandra Kežman, dipl. ing.

sandra.kezman@mef.hr

Branko Šimat

branko.simat@mef.hr

MEF.hr 2020

MEF.hr 2019

MEF.hr 2018

MEF.hr 2017

MEF.hr 2016

MEF.hr 2015

MEF.hr 2014

MEF.hr 2013

MEF.hr 2012

MEF.hr 2011

MEF.hr 2010

MEF.hr 2009

MEF.hr 2008

MEF.hr 2007

MEF.hr 2006

MEF.hr 2005

MEF.hr 2004

MEF.hr 2003

MEF.hr 2002