Alumni

Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAMUZ (Almae matris alumni Medicinae Universitatis Zagrebiensis) 

Ciljevi i područja djelovanja Društva su:

– povezivanje bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog promicanja ugleda i dobrobiti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod nas i u svijetu;

– okupljanja na društvenim i stručnim sastancima, razmjene informacija, zajedničkih znanstvenih, stručnih, razvojnih i izdavačkih projekata

– očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– skrb za razvitak i napredak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– njegovanje i razvitak ugleda i etike liječničkog poziva;

– utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima zdravstva;

– poticanja i izgradnja veza i suradnje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;

– uspostave i razvitak suradnje sa sličnim alumni Društvama kod nas i u svijetu

AMAMUZ – Statut

Članovi Izvršnog odbora Društva:

prof. dr. Zvonko Šošić, predsjednik

prof. dr. Nada Čikeš, dopredsjednica

prof. dr. Želimir Bradamante, rizničar

prof. dr. Ico Damjanov

prof. dr. Davor Ježek

akademik Ivica Kostović

prof. dr. Željko Metelko

prof. dr. Ante Pađen

akademik Marko Pećina

prof. dr. Davor Solter

prof. dr. Niko Zurak

Tajnik Društva: prof. dr. Ana Borovečki

Likvidator Društva: Darko Bošnjak, dipl.iur.

[ALUMNI] Poziv na Godišnju skupštinu Društva bivših studenata, nastavnika i...

Objavljeno 29.11.2019.

Odgoda Godišnje skupštine

Objavljeno 26.11.2019.

[ALUMNI UNIZG] Naša alumni priča – izv. prof. dr. sc. Boris Vujčić i...

Objavljeno 13.03.2019.

[ALUMNI] Poziv na godišnju skupštinu (AMAMUZ)

Objavljeno 16.01.2019.

[ALUMNI] Poziv na Godišnju skupštinu AMAMUZ

Objavljeno 13.12.2017.

AMAC-UK raspisao Nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu

Objavljeno 31.01.2017.

[ALUMNI] Poziv na učlanjenje povodom 100. obljetnice Medicinskog fakulteta...

Objavljeno 24.01.2017.

Djelatnost Društva je:

– održavanje i unapređenje veze bivših studenata s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

– samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, Hrvatskim liječničkim zborom i komorom, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave zdravstvenom djelatnošću;

– prikupljanje mišljenja članova Društva u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Društva;

– prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;

– organizacija susreta članova Društva; – redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Društva;

– poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Društva;

– pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

– uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;

– izmjena radnih iskustava s odgovarajućim Društvama bivših studenata;

– organiziranje stručnih i ostalih susreta s drugim Društvama;

– obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Medicinskog fakulteta.

U godini kad Fakultet slavi veliku godišnjicu – 100 godina od osnutka – naše Društvo pomalo dobiva uvjete za rad, što mu omogućuje djelovanje.

Naime susretljivošću Uprave Fakulteta njegovi su alumni dobili na upotrebu prostoriju u zgradi Šalata 4, opremljenu novim namještajem i računalom s internetskom vezom. Zahvaljujemo kolegicama iz Školske i sveučilišne medicine, koje u istoj zgradi imaju ambulantne prostorije i koje su se kolegijalno odrekle jednog od svojih računala.

Tako je bilo moguće uspostaviti i stranicu na web-u s poveznicom na početnoj stranici Fakulteta na adresi „O Nama“. Za sad su na stranici rubrike:

  • O nama, s ciljevima društva, Statutom i članovima Predsjedništva Društva
  • Vijesti (mole se prilozi u vezi s događajima zanimljivim za alumne)
  • Glasnik
  • Kontakt
  • Pristupnica

Posebno molimo sve članove i one, koji to žele postati, da ispune Pristupnicu. Naime u Monografiji Fakulteta, koja će biti tiskana povodom 100-te obljetnice, bit će navedeni svi članovi. “Stare” članove molimo da uz godinu  diplomiranja navedu i datum (godinu) pristupanja Društvu. Pristupnica je na web-u pa vas molimo, da je ispunite “on line” i odmah pošaljete.

Ove smo godine dovršili postupak ponovnog upisa u Registar udruga, na što nas je primorao nedavno doneseni novi Zakon o udrugama. To je podrazumijevalo izvanrednu godišnju skupštinu, donošenje novog Statuta Društva, obvezu ažurnog vođenja popisa članova Društva u elektronskom obliku te neke promje u strukturi Društva. Na primjer, trebalo je imenovati likvidatora, tajnika i rizničara, za čim do sada nismo imali potrebe.Osim toga, zakon ne poznaje više upravni, izvršni ili drugi nekakvi odbor, nego udrugama od  sada upravljaju predsjedništva pa tako i našom.

Uz veliku obljetnicu Fakulteta obilježavamo i tek nešto manje značajnu 90-u obljetnicu Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koju je 3.listopada 1927. Svečano otvorio Stjepan Radić.

Mole se sve alumne i svi alumni našeg Fakulteta, da u svakoj prilici, u kojoj se nađu, nasvoj način pridonesu obilježavanju tih velikih obljetnica, značajnih za naš Fakultet, grad i domovinu.

Predsjednik Društva

prof.dr.sc. Zvonko Šošić

 

 

 

 

Prof.dr.sc. Zvonko Šošić

Predsjednik

  • Osobni podatci
  • Akademski podatci
  • Podatci o zaposlenju