ADDITIONAL NAVIGATION

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Specijalistički

  Poslijediplomski specijalistički studij provodi se u tijeku stručnog usavršavanja i najčešće je uključen u program specijalizacije iz određenog područja.

  Specijalistički poslijediplomski studij traje jednu godinu i završava polaganjem svih ispita i polaganjem završnog ispita te izradom i obranom završnog stručnog rada.

  Fakultet provodi organiziranu poslijediplomsku nastavu iz 30 područja i to u svakoj školskoj godini iz svih za koje se prijavi potreban broj polaznika.

  Zbog zanimanja stranih studenata, neki se studiji po potrebi održavaju i na engleskom jeziku.

  Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima

  Pravilnikom o dopuni pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

  PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

  Kontakt e-mail: specijalisticki.studiji@mef.hr

  Kontakt:

  Katarina Petric, prof.def.
  E-mail: katarina.petric@mef.hr
  Tel: +385 1 45 66 716

   

  Voditelji i pomoćnici voditelja specijalističkih poslijediplomskih studija

  Popis voditelja

  Dokumenti

  Upute za upis specijalističkog studija

  Obavijesti za studente koji su diplomu stekli izvan RH

  Studenti koji su diplomu stekli izvan Republike Hrvatske (iznimka su kandidati koji su diplomu stekli na teritoriju bivše Jugoslavije prije lipnja 1991.godine), dužni su proći postupak akademskog priznavanja. Informacije dostupne u Uredu za akademsko priznavanje.

  Pri prijavi završnog specijalističkog rada studenti su dužni priložiti prijavu teme na propisanim obrascima (UNIV.SPEC1 i UNIV.SPEC2), kopiju indeksa i potvrdu o plaćanju.Prijava teme predaje se u 2 kopije vlastoručno potpisane od strane kandidata i mentora, te se šalje propisno nazvana u elektroničkom obliku.

  Opseg završnog specijalističkog rada:

  1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
  2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
  3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad.

  Ukupni troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose 2000,00 kn. Račun za troškove kandidati trebaju osobno zatražiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje.

  Sve dodatne upite molimo slati na: zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr

  HODOGRAM

  UNIV SPEC1

  UNIV SPEC2

  NAPUTAK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

  Formular – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada

  UNIV SPEC3

  Izjava o kategorizaciji završnog specijalističkog rada

  Izjava o izvornosti završnog specijalističkog rada

  Obrazac – Zapisnik s obrane završnog specijalističkog rada

  Upute za navođenje literature korištene u pisanju diplomskih, završnih specijalističkih i doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  Akademski naziv i kratica utvrđuje se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 6, točka 3 i 4 vidi ovdje.

  Full name

  Date

  Title

  Time

  Location

  Josipa Gulan

  29.10.2020.

  Podudarnost propisivanja farmakološke terapije s pojedinim dijagnozama kardiovaskularnih bolesti upisanih u recepte bolesnika u Republici Hrvatskoj

  10:00

  ŠNZ „A. Štampar“, dvorana P

  Cvijeta Bielen

  28.10.2020.

  Retrospektivna analiza etiologije, kliničkih karakteristika i zbrinjavanja alergijskih reakcija na lijekove u
  Centru za hitnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb u razdoblju 2012.-2014.

  14:30

  ON-LINE

  Anna Mrzljak

  9.10.2020.

  Dugoročna skrb za pacijenta nakon transplantacije jetre iz perspektive obiteljskog liječnika

  14:00

  ON-LINE

  Nenad Korkut

  10.7.2020.

  Ispitivanje mišljenja građana o temama vezanim uz zdravstvo

  14:00

  ŠNZ „A. Štampar“

  Nataša Basanić Čuš

  10.7.2020.

  KAKO SU RAZVIJENI LOKALNI NADSTANDARDI ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI POREČA?

  11:30

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Konferencijska dvorana 1. Kat.

  Sandra Orešić

  6.7.2020.

  Utjecaj Direktive Europske unije o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti na zdravstvo u Republici Hrvatskoj

  13:30

  ŠNZ „A. Štampar“ u Sali za sastanke

  Ivana Portolan Pajić

  29.6.2020.

  Promjena sastava prehrambenih proizvoda -učinkovita javnozdravstvena intervencija za smanjenje kardiovaskularnog rizika

  14:00

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Konferencijska dvorana 1. Kat.

  Tea Samardžić

  18.6.2020.

  Pojava kožnih tegoba u frizerskih i kozmetičarskih učenika tijekom školovanja

  10:00

  KBC Zagreb- Nastavni centar Istok u dvorani 3

  Natko Gereš

  17.6.2020.

  Vršnjačko zlostavljanje i stavovi prema maskulinosti u hrvatskim školama:bihevioralne i emocionalne značajke učenika koji zlostavljaju vršnjake

  16:00

  Predavaonici Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan

  Anja Gaćina

  17.6.2020.

  Propisivanje antibiotika u ordinacijama obiteljske medicine za infekcije gornjih respiratornih puteva

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“

  Irijana Rajković

  9.3.2020.

  Implementacija i primjena norme ISO standard 9001:2008 kroz ordinaciju medicine rada

  13:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“, dvorana O

  Inga Đaković Bacalja

  22.1.2020.

  Solitarna medijastinalna angiomatoza

  15:00

  Zavod za Patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata

  Andrea Rožić Dizdar

  13.12.2019.

  Probir primjenjivih pokazatelja kvalitete rada u djelatnosti medicine rada

  9:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana K

  Ana Novak

  14.11.2019.

  Usporedba oralne i transdermalne primjene hormonskog nadomjesnog liječenja u žena u postmenopauzi

  9:00

  KBC Zagreb- Klinika za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb (Dvorana Bagović)

  Jasna Tucak

  6.11.2019.

  Vrednovanje učinka projekta „Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba“

  14:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Marko Bašković

  16.10.2019.

  Korelacija broja leukocita i postotka segmentiranih neutrofila s patohistološkim nalazom crvuljka u djece

  14:45

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Miroslav Muršić

  26.8.2019.

  Primjena ultrazvučne elastografije u dijagnostici patoloških promjena testisa i skrotuma

  8:00

  Predavaona KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

  Aigerim Zhumabayeva

  5.7.2019.

  Usporedba rezultata različitih metoda liječenja jugularnog paraganglioma/ Comparison of different therapeutic modalities in jugular paraganglioma

  13:00

  Dvorana Čečuk edukacijskog centra Zapad KBC Zagreb (Rebro), Kišpatićeva 12

  Alen Subotić

  14.6.2019.

  Utvrđivanje potreba jednoroditeljskih obitelji u hrvatskim Zdravim gradovima - akcijsko istraživanje Hrvatske mreže zdravih gradova

  11:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Vesna Štefančić

  14.6.2019.

  Izjednačavanje mogućnosti i razvoj registra osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

  10:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Nika Pavić

  12.6.2019.

  Perspektive i izazovi za razvoj privatnih zdravstvenih stacionarnih ustanova u Republici Hrvatskoj

  14:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Petra Jurčić

  14.5.2019.

  Dermatomiozitis i adenokarcinom žučnog mjehura:prikaz bolesnice i pregled literature

  15:30

  Nastavni centar Rebro Istok- dvorana 3

  Dorja Vočanec

  6.5.2019

  Kako planirati sveobuhvatne intervencije u Republici Hrvatskoj? Prikaz modela razvoja javne politike ulaganja u rani razvoj djece.

  14:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Fani Žunić Pedisić

  18.4.2019.

  Malarjia kao profesionalna bolest u pomoraca u razdoblju od 2004.- 2014. godine

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O

  Vanja Vasiljev Marshesi

  18.4.2019.

  Različitosti u perspektivama starenja u gradu Rijeci

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana D

  Gorjana Naletilić

  26.3.2019.

  Stavovi majki prema cijepljenju predškolske djece

  8:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O

  Sandra Jerković Gulin

  14.3.2019.

  Dijagnostičke i terapijske osobitosti lymphogranuloma venereum

  13:00

  Biblioteka Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb, Šalata 4

  Adis Keranović

  12.3.2019.

  Kritične točke razvoja hitne medicinske službe - model Istarske županije

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana A

  David Skandul

  5.3.2019.

  Primjena AUDIT upitnika u procjeni poremećaja uzrokovanih pijenjem alkohola u populaciji u skrbi liječnika obiteljske medicine na području Općine Bednja

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Ivija Rajković

  27.2.2019.

  Upravljanje ljudskim resursima u privatnoj zdravstvenoj ustanovi

  14:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“

  Darinka Tunjić Pejak

  18.2.2019.

  Čimbenici preživljavanja u bolesnika zaprimljenih u hitnu medicinsku službu zbog zastoja srca

  14:00

  KB "Sveti duh"

  Maja Vajagić

  7.2.2019.

  Učinci i značenje promjena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2008.-2014. Godine

  14:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana D

  Kristina Sambol

  21.1.2019.

  SWOT analiza pilot projekta ranog otkrivanja karcinoma prostate na lokalnom nivou

  11:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Asja Ćosić Divjak

  17.1.2019.

  Liječenje i prevencija obične prehlade i gripe - mišljenja pacijenata

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Darija Grebenar

  14.1.2019.

  Čimbenici koji utječu na preporuku bezreceptnih lijekova u Hrvatskoj

  13:00

  Zavod za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb- Rebro

  Matea Majerović

  14.1.2019.

  Poremećaji hemostaze u bolesnika s cirozom jetre

  13:00

  KBC Zagreb- edukacijski centar dvorana Lj. Čečuk

  Ružica Pavić Kevrić

  10.1.2019.

  Mjere za unapređenje sustava zaštite zdravlja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

  14:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“

  Jelena Kovačević

  8.1.2019.

  Rizični čimbenici za urogenitalnu infekciju uzrokovanu Chlamydiom trachomatis studenata u Hrvatsko

  15:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Iva Stasiow

  20.12.2018.

  Metakognitivna terapija i njezina primjena u depresiji i anksioznim poremećajima

  11:00

  KBC Zagreb-Rebro- Klinika za psihološku medicinu- predavaona Dječje i adol. psihijatrije

  Martina Bogut Barić

  18.12.2018.

  Alati za unapređenje upravljanja ljudskim resursima na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

  13:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Davor Kust

  13.12.2018.

  Hipotireoza kao prediktivni klinički biljeg boljeg odgovora na terapiju sunitinibom

  13:00

  Predavaona Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice

  Iva Sorta Bilajac

  7.12.2018.

  Procjena reproduktivnog zdravlja školske djece u Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016.

  10:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G

  Tina Zavidić

  5.12.2018.

  Učestalost i obilježja nesanice među odraslim bolesnicima liječenim u odabranim ordinacijama obiteljske medicine u središnjoj Istri

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O

  Iva Smiljan

  4.12.2018.

  Potencijal Internetske ljekarne i kupovine proizvoda za koje nije potreban stručni savjet magistra farmacije u rasterećivanju ljekarnika u javnim ljekarnama

  8:00

  Predavaona- Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb

  Dijana Krišto

  30.11.2018.

  Kvaliteta prijavljivanja ozljeda oštrim predmetima zaposlenih u zdravstvu Republike Hrvatske

  13:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O

  Maja Miloš

  28.11.2018.

  Analiza podataka o dojenju u Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2015. Godine

  9:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana P2

  Dario Gulin

  21.11.2018.

  Utjecaj prehrane u kontinentalnim i mediteranskim regijama Hrvatske na primarnu i sekundarnu
  prevenciju i redukciju kardiovaskulatnog rizika

  13:30

  KB Sveti Duh

  Dina Skroza

  5.11.2018.

  PRAĆENJE VRŠNOG EKSPIRATORNOG PROTOKA U DIJAGNOZI PROFESIONALNE ASTME: SERIJA SLUČAJEVA

  12:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana K

  Anita Kanižaj

  31.10.2018.

  Rehabilitacija bolesnika sa subkranijalnim sindromom sraza primjenom metoda fizikalne terapije

  8:00

  Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb-Rebro (mala dvorana- klinike)

  Dubravka Pezelj Duliba

  30.10.2018.

  Utjecaj promjena u načinu plaćanja bolnica na promjene u poslovanju bolničke zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

  10:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“

  Ivan Šoštarčić

  29.10.2018.

  Upravljanje volonterskim aktivnostima u Specijalnoj bolnici Gornja Bistra i njihovo javnozdravstveno značenje

  9:30

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Milana Stanec Šutić

  18.10.2018.

  Financijska učinkovitost poslovanja Thalasso-wellnes centra pripojenog Specijalnoj bolnici za medicisnku rehabilitaciju u Opatiji

  12:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana K

  Ivana Orlić Neretljak

  13.06.2018.

  Procjena kulture sigurnosti bolesnika od strane zdravstvenih djelatnika u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj

  10:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Tamara Starčević

  13.06.2018.

  Ovisnost o nikotinu i liječenje u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

  9:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Sven Pavlić

  04.06.2018.

  Utjecaj socioekonomskog statusa na kupovinu bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani u odabranim ljekarnama Sisačko-moslavačke županije

  11:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana D

  Andrea Santini

  17.05.2018.

  Učestalost pijenja alkohola i depresivnost u radnika na pojedinim poslovima s posebnim uvjetima rada

  12:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O

  Dina Vrhovac Mujkić

  14.05.2018.

  Utjecaj socioekonomskog statusa na korištenje bezreceptnih lijekova te lijekova koji se izdaju na recept u liječenju boli

  10:00

  Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C

  Tatjana Bekić

  10.04.2018.

  Usporedba utjecaja ustrojbenih modela rada u djelatnosti opće medicine na kvalitetu i učinkovitost zdravstvene zaštite

  11:00

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Marko Bašković

  29.03.2018.

  Međuodnos traženja droge internetom i policijske zapljene u Republici Hrvatskoj

  14:00

  Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Branka Huljev

  16.03.2018.

  Važnost srčanog šuma kod djece i adolescenata u skrbi ambulante školske medicine obzirom na bavljenje sportskom aktivnošću

  13:30

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ivan Štivić

  19.01.2018.

  Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i Brodsko-posavskoj županiji u periodu od 2004.-2013.godine

  10:00

  Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Renata Ecimović Nemarnik

  19.12.2017.

  Radni status bolesnika nakon dijagnosticiranja profesionalne bolesti

  10:00

  Soba 213, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ljubica Boban

  13.12.2017.

  Novosti u dijagnostici i liječenju Hunterovog sindroma

  11:00

  Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb - Predavaonica 2. kat

  Jana Kovačević

  13.11.2017.

  Praćenje i liječenje depresivnog poremećaja u osoba starije životne dobi na razini obiteljske medicine

  14:30

  Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Krešimir Živković

  12.10.2017.

  Uloga postavljanja biomaterijala oko uretre u liječenju statičke inkontinencije mokraće u žena

  12:00

  Mala dvorana „Pero Bagović“ KBC- Zagreb- Klinika za ženske bolesti i porode Petrova, Petrova 13, Zagreb

  Alba-Maria Dalbello Tir

  14.9.2017.

  Učinak redovite tjelesne aktivnosti na kroničnu subkliničku sustavnu upalu

  14:30

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Saša Strahija

  11.9.2017.

  Primjena ultrazvuka oka u procjeni povišenog intrakranijalnog tlaka

  13:00

  Klinika za unutarnje bolesti (mala dvorana), KBC Sestre milosrdnice

  Jasenka Broz Frajtag

  08.9.2017.

  Komunikacijske teškoće i kvaliteta života osoba s oštećenjem sluha

  12:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  August Cesarec

  17.7.2017.

  Utjecaj na proračun uvođenja biosličnog lijeka trastuzumaba za liječenje raka dojke u Republici Hrvatskoj

  15:00

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Danijela Mrazovac

  17.7.2017.

  Kontaktne leće kao najbolji izbor u konzervativnom liječenju keratokonusa-epidemiološka retrospektivna studija

  8:30

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Vanja Pajić

  11.07.2017.

  Procjena stupnja spremnosti država članica Europske unije za uvođenje prekograničnih usluga e-zdravlja

  12:00

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Bojana Radulović

  07.07.2017.

  Serotoninski sindrom u hitnoj medicinskoj službi

  14:00

  Predavaonica Centra za hitnu medicinu, KBC Zagreb- Rebro

  Maja Mušura Pavlić

  27.06.2017.

  Suradljivost pacijenata na terapiji antidepresivima

  13:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Vitomir Arsić

  12.06.2017.

  Korištenje analoga prostaglandina u terapiji uveitičkog glaukoma

  14:00

  KBC Zagreb, Rebro, Predavaona Klinike za očne bolesti

  Hermina Jaša

  09.06.2017.

  Povjeravanje bolesnika odabranim liječnicima obiteljske medicine o korištenju metoda komplementarne i alternativne medicine

  10:00

  Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Jakov Ivković

  18.05.2017.

  Samoopuštanje mišićne fascije pjenastim valjkom

  15:30

  Predavaonica Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

  Marko Letić

  17.05.2017.

  Organizacija i upravljanje opskrbom lijekovima tijekom poplava

  10:00

  Škola narodnog zdravlja „A. Štampar“

  Marijana Leko Kovač

  02.05.2017.

  Procjena farmaceutskih tvrtki od strane liječnika obiteljske medicine - utjecaj na indeks potrošnje lijekova

  14:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Lidija Dajak

  26.04.2017.

  Zdravstvene i ekonomske razlike radno aktivnog i radno pasivnog starenja

  11:30

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Margareta Ribić Varga

  07.04.2017.

  Specifičnosti procesa nabave informacijske tehnologije za potrebe zdravstva

  20:00

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Sani Pogorilić

  03.04.2017.

  Istraživanje stavova liječnika o potrebi povećanja transparentnosti odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj

  17:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Petra Turčić

  15.03.2017.

  Farmakoekonomika- izazovi za zdravstvene djelatnike

  13:30

  Dvorana D, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ivana Markota

  10.03.2017.

  Procjena stanja uhranjenosti učenika prvih razreda osnovne škole u Požeško-slavonskoj županiji

  13:30

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Irena Rojnić Palavra

  02.03.2017.

  Analiza sudskih sporova zbog stručne medicinske pogreške u Klinici za psihijatriju Vrapče od 1970. do 2014. godine

  12:30

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Sonja Frančula Zaninović

  24.02.2017.

  Menadžment mjerljivih promijenjivih rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih bolesti

  12:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ivana Popek

  21.02.2017.

  Samoprocjena funkcionalne sposobnosti osoba starije životne dobi

  14:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ena Grbović

  10.02.2017.

  Utvrđivanje specifičnih izazova u radu socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe u Crnoj Gori

  13:15

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Kristina Sekulić

  10.02.2017.

  Preuranjena smrtnost zbog kardiovaskularnih bolesti u Karlovačkoj županiji

  10:00

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Bojan Ljubić

  20.12.2016.

  Čimbenici koji utječu na suradljivost pacijenata u liječenju šećerne bolesti tipa 2 oralnim antidijabeticima

  13:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Miro Benčić

  16.12.2016.

  Korištenje kontracepcije u žena Zaprešića i okolice i čimbenici koji utječu na izbor metode:presječno istraživanje

  15:00

  Dvorana A, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Jasna Slovaček Cesarec

  08.11.2016.

  Sindrom dugog QTc intervala i značenje prednatjecateljskog pregleda u sportaša

  15:00

  Predavaonica Interne klinike - KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

  Andreja Rožić Dizdar

  30.08.2016.

  Analiza ostvarenja prava s osnove profesionalnih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj

  12:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Marjeta Majer

  21.07.2016.

  Učestalost metaboličkog sindroma među adolescentima u Hrvatskoj

  13:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Dr.sc. Tomislav Madžar

  04.07.2016.

  Mjerenje kvalitete usluga u zdravstvenom turizmu

  13:00

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Dr.sc. Tamara Božina, dipl. ing.

  17.05.2016.

  Nutrigenetika i prevencija metaboličkog sindroma

  14:30

  Dvorana Čečuk
  KBC Zagreb,
  Kišpatićeva 12, Zagreb

  Katarina Zahariev Vukšinić

  05.05.2016.

  Profesionalna bolest kao osobni i gospodarski problem

  12:00

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ana Bišćan Tvrdi

  04.05.2016.

  Pouzdanost ultrazvuka u detekciji mrežnične rupture kod akutne simptomatske ablacije stražnje hijaloidne membrane

  14:30

  Klinika za očne bolesti KBC Zagreb
  Predavaona

  Magdalena Bejuk

  31.03.2016.

  Analiza petogodišnjih troškova liječenja bolesnika sa plućnom hipertenzijom registra Klinike za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb

  14:00

  Dvorana D, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Marin Kamenjašević

  24.1.2019.

  Učinkovitost polifenolne prehrane na zdravlje i funkcionalnu sposobnost sportaša i rekreativaca

  13,00

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"