Vijeća predmeta

Vijeće predmeta je ustrojstveni oblik nastavnog rada Fakulteta čiji broj i nazivi se uređuju posebnim pravilnikom. Vijeće predmeta sastoji se od nastavnika, znanstvenika i suradnika u radnom odnosu na Fakultetu koji sudjeluju u izvođenju nastave iz fakultetskih predmeta.