Zavodi

Klinike, zavodi i klinički zavodi su temeljni ustrojstveni oblik rada Fakulteta određen na temelju mjerila logične povezanosti i srodnosti znanstvenog i djelatnog procesa koji se u njemu obavlja, te srodnosti uvjeta rada njegovih djelatnika.