Hrvatski institut za istraživanje mozga

Hrvatski institut za istraživanje mozga (HIIM) je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta osnovana u svrhu multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te ustrojavanja, izvođenja i promicanja fakultetske, interfakultetske i međusveučilišne nastave u području temeljne i kliničke neuroznanosti. HIIM je osnovan 1990. godine, sama zgrada dovršena je u prosincu 1998., tako da su današnji laboratoriji HIIM‐a aktivni od proljeća 1999. godine. Tijekom proteklog desetljeća HIIM je nositelj najvećeg znanstvenog programa u Hrvatskoj (Neurobiologija kognitivnog razvoja i kognitivnih poremećaja – ukupno 28 projekata) te organizator jedinog doktorskog studija iz područja neuroznanosti.

Danas je HIIM stimulativno akademsko okružje u kojem se istraživanje i nastava povezuju kako bi unaprijedili znanje o živčanom sustavu i poboljšali dijagnostiku i terapiju bolesnika s bolestima i poremećajima živčanog sustava. Blizak istraživački odnos aktivno potiče suradnju između istraživača koji imaju različita područja ekspertize. Osoblje HIIM‐a zaposleno je u Zavodima za neuroznanost, anatomiju, histologiju i embriologiju, patologiju, fiziologiju, farmakologiju, biologiju, kemiju i biokemiju, neurologiju, neurokirurgiju i psihijatriju. Dodatno, vanjski suradnici HIIM‐a zaposleni su u Sveučilišnim zavodima za fiziku i biofiziku, psihologiju, lingvistiku i fonetiku te edukaciju i rehabilitaciju, kao i na Institutu Ruđer Bošković. Klinička znanstvena aktivnost provodi se u koordinaciji s Kliničkim bolničkim centrom Zagreb, najvećom sveučilišnom bolnicom u Hrvatskoj, kao i s drugim kliničkim bolnicama. Zajedno sa studentima i postdoktorandima istraživači HIIM‐a provode istraživanja koja uključuju normalni razvoj ljudske moždane kore, razvojne poremećaje mozga, signalne mehanizme i molekule u fetalnom i odraslom mozgu, patofiziologiju likvora i hidrocefalusa, neurodegenerativne bolesti, shizofreniju te ulogu matičnih stanica u plastičnosti mozga i oporavku. Među međunarodno prepoznatim prednostima HIIM‐a su istraživanja razvitka ljudske moždane kore te jedinstvena zbirka fetalnih ljudskih mozgova poznata kao Zagrebačka neuroembriološka zbirka.

U HIIM‐u je smješten i vodeći hrvatski centar za istraživanja iz područja neuroimaging (u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Zagreb), a istraživači HIIM‐a imaju dobro razvijenu i razgranatu međunarodnu suradnju. Vrlo važan cilj HIIM‐a je informiranje javnosti kao i izvršne i zakonodavne vlasti o važnosti istraživanja mozga. U HIIM‐u je i sjedište Hrvatskog društva za neuroznanost (od 2001. godine) te je stoga HIIM glavni organizator Tjedna mozga u Hrvatskoj i drugih oblika promidžbe neuroznanosti posljednjih godina.