Nastavne baze

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Šalata

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Šalata involves:

 • Klinika za ortopediju
 • Klinika za kožne i spolne bolesti
 • Klinički zavod za patologiju

+385 1 23 68 987

+385 1 23 79 922

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Rebro

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Rebro involves:

 • Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno liječenje
 • Klinika za unutarne bolesti
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinika za kardijalnu kirurgiju
 • Klinika za neurologiju
 • Klinika za neurokirurgiju
 • Klinika za pedijatriju
 • Klinika za bolesti srca i krvnih žila
 • Laboratorij za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
 • Klinika za urologiju
 • Klinika za patofiziologiju
 • Klinika za onkologiju i radioterapiju
 • Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
 • Klinika za očne bolesti
 • Klinika za bolesti uha, grla i nosa
 • Klinika za psihijatriju
 • Klinika za psihološku medicinu
 • Klinički zavod za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
 • Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
 • Klinički zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
 • Klinički zavod za biomedicinska istraživanja
 • Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • Klinički zavod za radiologiju

+385 1 23 88 888

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Klinka za ženske bolesti i porode - Petrova ulica

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Klinka za ženske bolesti i porode - Petrova ulica involves:

 • Klinički bolnički centar "Zagreb" - Klinka za ženske bolesti i porode - Petrova ulica

+385 1 46 04 646

+385 1 46 33 512

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb

Klinički bolnički centar "Sestre Milosrdnice"

Klinički bolnički centar "Sestre Milosrdnice" involves:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinika za traumatologiju
 • Klinika za dječje bolesti
 • Klinika za urologiju
 • Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
 • Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
 • Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Klinički zavod za patologiju „Ljudevit Jurak“
 • Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • Klinički zavod za kemiju
 • Odjel za neurologiju

+385 1 37 87 111

+385 1 37 69 067

Klinika za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice

Klinika za tumore KBC Sestre Milosrdnice

Klinička bolnica "Merkur"

Klinička bolnica "Merkur" involves:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovec" KB Merkur
 • Klinika za ženske bolesti i porode
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinički zavod za radiologiju
 • Odjel za patologiju i citologiju

+385 1 24 31 390

+385 1 24 31 402

Klinička bolnica "Sveti Duh"

Klinička bolnica "Sveti Duh" involves:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za kirurške bolesti
 • Klinika za ginekologiju i porodiljstvo
 • Klinički zavod za urologiju
 • Odjel za anesteziologiju

+385 1 37 12 111

+385 1 37 12 308

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za psihijatriju "Vrapče"

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Klinika za plućne bolesti "Jordanovac"

Klinički bolnički centar "Zagreb" - Klinika za plućne bolesti "Jordanovac" involves:

 • Klinika za plućne bolesti
 • Klinika za torakalnu kirurgiju
 • Klinički zavod za torakalnu radiologiju

+385 1 23 85 100

+385 1 213 046

Klinka za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Klinika za dječje bolesti Zagreb - Klaićeva

Dom zdravlja Zagreb - Centar

Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Suradne ustanove

Institutions with whom we collaborate:

 • Županijska bolnica Čakovec
 • Opća bolnica Dubrovnik
 • Opća bolnica Gospić
 • Opća bolnica Karlovac
 • Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
 • Opća bolnica Ogulin
 • Opća bolnica Pula
 • Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
 • Opća bolnica Šibensko-kninske županije Šibenik
 • Opća bolnica Varaždin
 • Opća bolnica Virovitica
 • Opća bolnica Vukovar
 • Opća bolnica Zabok
 • Opća bolnica Zadar
 • Zavod za hitnu medicinu grada Zagreba
 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Preradovićev 17/I Zagreb
 • Opća bolnica Vinkovci
 • Opća bolnica Sisak
 • Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof
 • Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan Zagreb
 • Dom zdravlja Zagreb Centar
 • Dom zdravlja Zagreb Zapad
 • Centar za kliničku primjenu neuroznanosti
 • Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
 • Zavod za hitnu medicinu Sisačko moslavačke županije
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Poliklinika Neuron