Kontakt po službama


Ured dekana

Glavni tajnik

Tajništvo

Darko Bošnjak dipl. iur.

voditelj Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

+385 1 45 66 930

Pero Hrabač, dr.med.

voditelj Odsjeka za informacijsku djelatnost

+385 1 45 96 812

Jasmina Štimac prof.

voditeljica Odsjeka za poslijediplomske studije i stalno medicinsko usavršavanje

+385 1 45 66 917

Miljenko Domjanić

voditelj Odsjeka izgradnju i održavanje

+385 1 45 66 999

Ljiljana Svečnjak

voditeljica Odsjeka računovodstvo i financije

+385 1 45 66 970

Josipa Radoš

voditeljica Odsjeka za nastavu

+385 1 45 66 915

Drago Horvat prof.

voditelj Centra za međunarodnu razmjenu programa i novih tehnologija

+385 1 45 66 903

+385 1 49 20 053

Željko Gavran dipl. ing.

voditelj Odsjeka zaštite na radu i zaštite od požara

+385 1 45 66 922

Studentska referada Rebro

Jagoda Štafa

voditeljica referade; referent za predmete Kirurgija, Dječja kirurgija, Anesteziologija, Urologija, Otorinolaringologija

+385 1 24 20 999

Velka Despot

referent za predmete Psihološka medicina, Fizikalna medicina, Oftalmologija

+385 1 24 22 173

Lidija Kožinec

referent za predmete Patofiziologija, Neurologija, Neurokirurgija, Psihijatrija, Onkologija, Nuklearna medicina

+385 1 24 22 192

Anita Pokupec

referent za predmete Klinička propedeutika, Interna medicina, Radiologija, Pedijatrija

+385 1 24 22 173

Studentska referada Vinogradska

Nina Gami

referent za predmete Klinička propedeutika i Interna medicina (i za OB Sveti Duh), Radiologija, Onkologija, Nuklearna medicina, Otorinolaringologija, Fizikalna medicina, Kirurgija

+385 1 37 87 164

Mira Obradović

tehnički suradnik

+385 1 37 87 164

Studetnska referada Merkur

Branka Gluhak

referent za predmete Kirurgija, Interna medicina i Klinička propedeutika, Radiologija, Ginekologija i opstetricija

+385 1 24 31 419

Središnja medicinska knjižnica

Škola narodnog zdravlja "Dr. Andrija Štampar"

Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

+385 1 45 90 100

+385 1 46 84 441

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Šalata 12, 10 000 Zagreb

+385 1 45 96 999

+385 1 45 96 942