Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice mef.unizg.hr

Kao tijelo javnog sektora, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: MEF)  je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službeno mrežno sjedište na adresi mef.unizg.hr

Status usklađenosti

Mrežna stranica mef.unizg.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • slike nemaju prikladan opis
  • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
  • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
  • padajući izbornici aktiviraju se prelaskom miša
  • određenim elementima stranice ne može se pristupiti putem tipkovnice
  • krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta
  • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta

MEF kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja.

Podizanje razine pristupačnosti

MEF će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice mef.unizg.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: telefonski na broj 01 45 66 777 ili elektroničkom poštom na web@mef.hr. Službenik za informiranje je mr. Mario Cvek, dipl.nov.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr