Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Blanka Šmit, mag. iur.

+385 1 4590 005