Katedre

Katedre su temeljni ustrojstveni oblik nastavnog rada Fakulteta, čiji broj i nazivi se uređuju pravilnikom o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta (unutarnjem redu). Obveza je katedre da provodi i usklađuje preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu, da se brine o unapređenju svih oblika nastavne djelatnosti, o izboru i napredovanju kadrova koji sudjeluju u nastavi i svim drugim pitanjima važnim za efikasno odvijanje nastave.

Popis nastavnika po katedrama