Stručne službe

Tajništvo Medicinskog Fakulteta obavlja:

  • stručno-administrativne poslove vezani uz obavljanje znanstvenoistraživačkog rada, evidencije, pripreme i koordinacije izvođenja diplomske, poslijediplomske nastave te cijeloživotnog obrazovanja
  • pravno, kadrovske i opće poslove za Fakultet
  • financijsko-knjigovodstvene poslove i materijalno poslovanje Fakulteta
  • poslove izgradnje i održavanja
  • poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava Fakulteta
  • temeljno obrazovanje i poznavanje rada na računalu po programu ECDL-a
  • druge poslove potrebne za uspješan rad Fakulteta utvrđene Statutom i drugim općim aktima Fakulteta