Domaći projekti

Intenzivna znanstvena djelatnost Medicinskog fakulteta očituje se u velikom broju i aktivnosti kako međunarodnih projekata tako i nacionalnih koji su uvršteni u popis najznačajnijih znanstvenoistraživačkih projekata.

Projekti HRZZ

 1. Prof.dr.sc. Danka Grčević: “Characterization of osteoclast progenitor responses to arthritis” (September 1, 2014- August 31, 2017)
 2. Prof.dr.sc. Mario Vukšić: “Histological, MRI and gene expression analysis of the reorganizational processes in the medial (limbic) wall of developing human cerebrum” (September 1, 2014- August 31, 2018)
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek: “Microcircuitry of higher cognitive functions” (July 1, 2014-June 30, 2018)
 4. Prof.dr.sc. Fran Borovečki: “Genetic mechanisms of lysosomal dysfunction in Parkinson’s disease” (July 15, 2014-July 14, 2018)
 5. Doc.dr.sc. Donatella Verbanac: “Assessment of Microbiota, Inflammatory markers, nutritional and endocrinological status in IBD patients” (September 1, 2014- August 31, 2018)
 6. Prof.dr.sc. Nives Pećina Šlaus: “The role of Wnt signaling in Epithelial to mesenchymal transition (WNT4EMT)”  (September 1, 2014- August 31, 2018)
 7. Doc.dr.sc. Mario Habek: “Brainstem evoked potentials score and composite autonomic scoring scale as a predictors of disease progression in clinically isolated syndrome” (September 1, 2014- August 31, 2017)
 8. Prof.dr.sc. Josip Begovac: “Molekularna, epidemiolološka i klinička obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj” (October 1, 2015-September 30, 2019)
 9. Prof.dr.sc. Danica Galešić Ljubanović: “Genotip-fenotip korelacija u Alportovom sindromu i nefropatiji tankih glomerularnih bazalnim membrana” (September 1, 2015- August 31, 2019)
 10. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg: “Multimodalni pristup liječenju i dugoročnom praćenju tijeka depresivnog poremećaja metodom magnetske rezonancije” (July 1, 2015-June 30, 2018)
 11. Doc.dr.sc. Nataša Kovačić: “Molekularni posrednici koštane resorpcije uvjetovane receptorom Fas u artritisu” (November 2, 2015- October 31, 2019)
 12. Prof.dr.sc. Melita Šalković-Petrišić: “Terapijski potencijal oralne galaktoze u eksperimentalnoj Alzheimerovoj bolesti” (September 15, 2015- September 14, 2018)
 13. Prof.dr.sc. Goran Šimić: “Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva” (October 12, 2015- October 11, 2019)
 14. Doc.dr.sc. Martina Rojnic Kuzman: “Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih prisutupa u praćenju osoba s prvom psihotičnom epizodom” (August 1, 2015- July 31,2018)
 15. Prof.dr.sc. Sanja Kolaček: Kronične upalne bolesti crijeva u djece: incidencija, tijek bolesti te uloga prehrane i crijevne mikroflore u etiopatogenezi (March 1,2016- February 28, 2020)
 16. Akademik Ivica Kostović: Subplate zona ljudskog mozga: neriješeni problem (January 1, 2016- December 31, 2019)
 17. Akademik Zvonko Kusić: Istraživanje unosa joda u trudnoći i djetinjstvu u svjetlu nacionalne strategije prevencije poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda (September 22, 2015- September 21, 2019)
 18. Prof.dr.sc. Zdravko Lacković: Klostridijski neurotoksini i mozak (October 20, 2015- October, 19 2017)
 19. Akademik Davor Miličić: Ispitivanje reaktivnosti trombocita u različitim srčanožilnim bolestima (December 1, 2015- November 30, 2019)
 20. Prof.dr.sc. Sven Seiwerth: Reprogramiranje citoprotektivnih puteva u mezoteliomu (September 1, 2015- December, 31 2018)
 21. Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević: Novootkrivene cirkulirajuće izoforme BMP1 proteina kao biomarkeri i terapijski ciljevi za humane bolesti (September 1, 2015- December, 31 2018)
 22. Prof.dr.sc. Lea Smirčić Duvnjak: Adipocitokinima modulirana disfunkcija endotela u podlozi mikrovaskularnih komplikacija šećerne bolesti tipa 1 i tipa 2 (December 16, 2015- December 15, 2019)
 23. Slobodan Vukicevic, MD, PhD: Development of novel antibodies (biologics) that will selectively inhibit hepcidin expression in the liver for the Treatment of Anemia of Chronic Disease (1.7.2017. – 30.6.2021.)

BICRO-HAMAG potpora Uredima za transfer tehnologije

Financiraju se projekti koji u godinu dana mogu doći do tržišta. Financiranje ide preko Sveučilišta. Na prvi rok prijavili smo dva projekta, Test prostornog snalaženja za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti (SPOT-ALZ) prof. Šimića i Genomski testovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti, osnivanje spin-out tvrtke (GENOMA-TEH) profesora Borovečkog.

Odobren projekt:

Test prostornog snalaženja za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti (SPOT-ALZ) prof. Gorana Šimića

Projekt „Genomski testovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti, osnivanje spin-out tvrtke“ (GENOMA-TEH) prof.dr.sc. Frana Borovečkog je pozvan da se ponovo prijavi, na drugi poziv, uz male preinake s rokom 16.listopada 2015.

Zaklada Adris

 1. Prof.dr.sc. Nataša Jovanov Milošević: “Komparativno histološko/MRI istraživanje u cilju poboljšanja dijagnostike perinatalnih oštećenja ljudskog mozga” (01.01.2014.-31.01.2016.)
 2. Prof.dr.sc. Fran Borovečki: “Genomski testovi za neurorazvojne bolesti”
 3. Doc.dr.sc. Željka Krsnik: “Misterij egzosomskih glasnika: od uzbune u stanici do poruke drugim stanicama”
 4. Prof.dr.sc. Predrag Sikirić: “Pentadekapeptid BPC 157- daljnji napredak”

Završeni projekti

Projekti HRZZ

 1. Doc.dr.sc. Dinko Mitrečić : „ Inovativni pristup liječenju moždanog udara presađivanjem živčanih matičnih stanica i inhibicijom molekularnog puta Hmgb1- Tir2- NfkB“ ( 01.05.2011.- 01.05.2014. ) Uspostavne potpore
 2. Prof.dr.sc. Bojan Jelaković: “Molekulsko profiliranje carcinoma urotela” (GENPROCAN) (15.3.2012 – 14.3.2014.) Partnerstvo u istraživanjima
 3. Prof.dr.sc. Slobodan Vukičević: „A novel anabolic targeted therapy for osteoporosis: BONE6″ (1.1.2012 – 31.12.2014) Collaborative projects
 4. Prof.dr. sc. Goran Šimić: “Otkrivanje i praćenje bioloških biljega radi rane terapijske intervencije u Alzheimerovoj bolesti” (1.1.2012 – 31.12.2014.) Istraživački projekti
 5. Prof.dr.sc. Miloš Judaš: “Development of cell-type specific expression of human transcriptome in language- and mirror neuron-system related cortical network” (September 01, 2012. – August 31, 2015.)

 

HIT Technologijski projekti

 1. Prof.dr.sc. Fran Borovečki:“Ciljani aCGH čipovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti” (2011.-2013.)
 2. Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević: “Praćenje uspješnosti cijeljenja prijeloma te liječenja karcinoma dojke i prostate pomoću novih serumskih markera” (2008 – 2011.)