GlowLab – Laboratorij za regenerativnu neuroznanost

GlowLab – Laboratorij za regenerativnu neuroznanost je nova, višenamjenska istraživačka jedinica za pretklinička istraživanja mozga, uspostavljena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru EU FP7 projekta GlowBrain. Jezgra nove strukture je laboratorij za multimodalna medicinska snimanja koja se mogu primijeniti na razne biomedicinske probleme. Uz potporu Medicinskog fakulteta, koji je financirao obnovu i adaptaciju laboratorijskih prostorija, ukupna investicija u novu istraživačku infrastrukturu dosegla je 2 milijuna eura.

Kako bi se omogućila longitudinalna pretklinička istraživanja, uz laboratorij za medicinska snimanja GlowLab posjeduje i vlastiti laboratorij za rad s kulturama stanica te pridruženu jedinicu za operativne zahvate na malim životinjama, a prostor sadrži i jedinicu za privremeni smještaj laboratorijskih životinja, čije je opremanje u pripremi.

Saznajte više o dijelovima GlowLaba na linkovima u nastavku. Za informacije o uslugama i cijenama, posjetite stranice GlowLaba ili pošaljite upit.

Laboratorij za in vivo imaging

 

Osnovni uređaji u jedinici za medicinska snimanja su sustav za magnetsku rezonanciju (MRI) jakosti polja 7 Tesla (Bruker Biospec 70/20 USR) koji može postići rezoluciju blisku histološkim snimkama, te optički snimač bioluminiscencijskog (BLI) i fluorescencijskog signala (Perkin Elmer IVIS Spectrum). BLI i MRI su komplementarne tehnike snimanja. Dok BLI nudi maksimalnu osjetljivost na slabe signale, MRI karakterizira superiorna prostorna rezolucija, a u paru omogućuju primjenu složenih tehnika praćenja bolesti in vivo, poput integracije matičnih stanica u tkivo mozga miša. Osnovna misao vodilja GlowLab-a upravo i jest kombiniranje ovih tehnologija u tzv. multimodalno snimanje, pri kojem se istu životinju snima prvo jednim, a potom i drugim uređajem, te se potom iz kombinacije dobivenih snimki izvlači dodatna kvaliteta i informacija, nedostupna bilo kojem pojedinačnom uređaju.

Laboratorij za kulturu stanica

 

Laboratorij za kulturu stanica je drugi temelj GlowLab-a. Opremljen je svom neophodnom opremom za rad na izolaciji i uzgoju stanica, a perjanica je novi motorizirani mikroskop s ugrađenim inkubatorom (EVOS FL), koji omogućuje vremensko praćenje rasta stanica neposredno pod mikroskopom (time lapse). U ovoj se jedinici mogu također izvoditi sinteza i ispitivanja novih biomaterijala, a smještaj jedinice neposredno pokraj operacijske sale za životinje, pri čemu su prostorije povezane komunikacijskim prozorom, pojednostavnjuje radne procese u složenim eksperimentima bez negativnih posljedica na razinu biološke sigurnosti.

Laboratorij za mikrooperacije

 

Laboratorij za mikro-operacije kompletira jezgru GlowLab-a, a središnja jedinica u njemu je operacijska sala za sve vrste kirurških zahvata na miševima i štakorima, poput okluzije središnje cerebralne arterije (MCAO), izolacije i transplantacije matičnih stanica, stereotaksijskih injekcija i drugih. Operacijskoj jedinici pridružena je jedinica za privremeni smještaj laboratorijskih životinja, čija je svrha da minimizira razinu stresa u životinja koje su uključene u dugotrajne (longitudinalne) pokuse koji se provode u GlowLab-u. Ova jedinica ima nominalni kapacitet do 400 miševa i do 100 štakora, što je dovoljno da se omogući paralelno izvođenje više pokusa, kako dugotrajnih tako i jednokratnih. Životinje će biti smještene u individualno ventiliranim kavezima (IVC) koji zadovoljavaju najstrože sanitarne standarde i omogućuju paralelno provođenje pokusa na različitim sojevima životinja bez rizika prijenosa patogena između životinja.

Kontakt obrazac

 

Kontaktirajte GlowLab