Poveznice

OSTALI SERVERI MEDICINSKOG FAKULTETA

POZNATI I ZANIMLJIVI MEDICINSKI FAKULTETI U SVIJETU

NJEMAČKA

Universität Bonn - Medizinische Fakultät

Universität Heidelberg - Medizinische Fakultät

Universität Köln - Medizinische Fakultät

Universität München - Medizinische Fakultät

Johannes Gutenberg - Universität Mainz Klinikum

Medizinische Fakultät der Eberhard-Karls - Universität Tübingen

AUSTRIJA

Universität Graz - Medizinische Fakultät

Universität Innsbruck - Medizinische Fakultät

Universität Wien - Medizinische Fakultät

USA

Duke Universitxy School of Medicine

Harvard Medical School

Johns Hopkins University School of Medicine

Washington University in St. Louis School of Medicine

Yale University School of Medicine

The University of California, San Francisco, School of Medicine

Stanford University School of Medicine

University of California - Los Angeles School of Medicine

VELIKA BRITANIJA

University of Cambridge, School of Clinical Medicine

Oxford University Medical Sciences

School of Medicine and Biomedical Sciences, University of Sheffield

Kings College - School of Medicine and Dentistry, London

OSTALE DRŽAVE

Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovenija

Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Semmelweis University of Medicine, Budapest, Hungary

Faculty of Medicine at Uppsala University

Universität Zürich - Medizinische Fakultät

Moscow State University: Faculty of Medicine

VAŽNE INSTITUCIJE I UDRUGE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sveučilište u Zagrebu

CARNET

SRCE

Ministarstvo zdravstva

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Rijeci

Sindikat znanosti

Sveučilište u Splitu

Nacionalna i sveučilišna biblioteka

Institut "Ruđer Bošković"

Hrvatski liječnički sindikat

Hrvatska znanstvena bibliografija

HAZU

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Studentski centar

Hrvatska akademija medicinskih znanosti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatska liječnička komora

Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Hrvatsko imunološko društvo

World Health Organisation

World Medical Association

Klinička bolnica, Osijek

KBC Rijeka

Klinička bolnica, Split

Opća bolnica, Pula

Opća bolnica, Varaždin

Opća bolnica, Šibenik

Opća bolnica "Dr. J. Benčević", Slavonski Brod

Bolnica za plućne bolesti, Klenovnik

Hrvatska stomatološka komora

KORISNI LINKOVI