Upute

Informacije o provedbi razredbenog ispita za upis u ak. god. 2020./2021.

Test provjere znanja za upis na Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2020./2021., održati će se u subotu 11. srpnja 2020. godine na dvije lokacije XV. Gimnazija (Jordanovac 8) i Prirodoslovna škola Vladimira Preloga (Ul. Grada Vukovara 269).

Provedba testa provjere znanja bit će u skladu s Uputama za provedbu državne mature Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz napomenu da će svaki pristupnik dobiti dezinficirani pribor za pisanje.

Na poveznici www.postani-student.hr/Moj raspored 72 sata prije održavanja testa, bit će objavljen detaljan raspored pristupnika po navedenim lokacijama i točno vrijeme kada trebaju doći.

Obavijest o razredbenom ispitu na daljinu

Razredbeni ispit za studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu održati će se u subotu 11. srpnja i provesti će se u skladu s epidemiološkim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo u slučaju nemogućnosti provedbe razredbenog ispita na uobičajeni način po već utvrđenom rasporedu na lokacijama u XV. Gimnaziji i Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, razredbeni ispit će se provesti na daljinu pod nadzorom, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem elektronske pošte te na poveznicama: https://mef.unizg.hr/ i https://www.postani-student.hr/

Molimo kandidate da u međuvremenu osiguraju minimalne uvjete za provedbu nadziranog razredbenog ispita na daljinu:

 1. Kako bi kandidat mogao pristupiti rješavanju razredbenog ispita na daljinu potrebno je imati računalo spojeno na širokopojasni Internet.
 2. Kako bi nadzornici nadzirali kandidate potrebno je imati samostojeću web kameru povezanu na stolno računalo s priključenim zvučnicima i mikrofonom ili pametni telefon.

U slučaju da kandidat ne može osigurati gore navedene uvjete neka se do ponedjeljka, 6.07.2020. javi elektronskom poštom na adresu: prijemni@mef.hr

Molimo sve pristupnike pa tako i one i iz inozemstva da se pravodobno informiraju i slijede naputke Nacionalnog stožera civilne zaštite izdane na poveznicama: https://civilna-zastita.gov.hr/na i https://www.koronavirus.hr/

 

Osnovne upute kandidatima za provedbu nadziranog razredbenog ispita na daljinu:

 • Razredbeni ispit na daljinu pod nadzorom podrazumijeva nadzirano rješavanje testova putem internetskog pristupa Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (MEF).
 • Za potrebe rješavanja razredbenog ispita na daljinu preporuča se korištenje širokopojasnog interneta. Osiguranje internetske veze s fakultetskim web sustavom unutar kojeg se piše razredbeni ispit (skraćeno LMS) je obaveza kandidata koji namjerava pristupiti razredbenom ispitu.
 • U cilju smanjenja rizika gubitka internetske veze preporuka je da kandidat računalo s lokalnom (kućnom) internetskom mrežom poveže žičanim putem, ako ima mogućnost.
 • Preporučamo korištenje internetskog preglednika unutar kojeg nisu postavljena dodatna ograničenja.
 • Nadzor nad rješavanjem testova za razredbeni ispit provodi se putem Zoom aplikacije. Na Zoom sesiju kandidat se priključuje preko pametnog telefona ili preko računala samo ako za nadzor koristi samostojeću web kameru. U slučaju da se kandidat na Zoom sesiju priključuje preko pametnog telefona preporuka je da to učini prijenosom mobilnih podataka (ako ima mogućnost) radi smanjenja rizika od potpunog gubitka internetske veze. Također preporuka je da pametni telefon bude povezan s punjačem.
 • Preporučamo da kandidat uputi ukućane da se tijekom provedbe razredbenog ispita na daljinu uzdrže od uporabe interneta.
 • Prije provedbe razredbenog ispita koji je planiran za 11. srpnja 2020., ukoliko MEF odluči provesti razredbeni ispit na daljinu pod nadzorom u skladu s naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, MEF će organizirati probno testiranje na daljinu pod nadzorom kako bi kandidate upoznalo s načinom nadziranja te s načinom rješavanja probnih razredbenih testova.
 • Prije pristupa razredbenom ispitu na daljinu pod nadzorom kandidat će ispuniti odgovarajući obrazac.
 • Nepridržavanje pravila za provođenje razredbenog ispita na daljinu može rezultirati gubitkom prava na rješavanje testova.
 • U slučaju gubitka internetske veze i veze s LMS-om, sustav automatizmom sprema i pamti postojeće odgovore, tako da omogućuje kandidatu nastavak rješavanja testa nakon povratka u LMS i ponovnog otvaranja testa.
 • Svi odgovori, u pitanjima koja su odgovorena prije prekida veze, sačuvani su pa kandidat nakon ponovne uspostave veze može nastaviti dalje s rješavanjem testa, ali u dogovoru sa svojim nadzornikom.
 • Vrijeme trajanja razredbenog ispita se ne produžuje.

Obavijest o razredbenom ispitu na daljinu

Razredbeni ispit za studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu održati će se u subotu 11. srpnja i provesti će se u skladu s epidemiološkim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo u slučaju nemogućnosti provedbe razredbenog ispita na uobičajeni način po već utvrđenom rasporedu na lokacijama u XV. Gimnaziji i Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, razredbeni ispit će se provesti na daljinu pod nadzorom, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem elektronske pošte te na poveznicama: https://mef.unizg.hr/ i https://www.postani-student.hr/

Molimo kandidate da u međuvremenu osiguraju minimalne uvjete za provedbu nadziranog razredbenog ispita na daljinu:

 1. Kako bi kandidat mogao pristupiti rješavanju razredbenog ispita na daljinu potrebno je imati računalo spojeno na širokopojasni Internet.
 2. Kako bi nadzornici nadzirali kandidate potrebno je imati samostojeću web kameru povezanu na stolno računalo s priključenim zvučnicima i mikrofonom ili pametni telefon.

U slučaju da kandidat ne može osigurati gore navedene uvjete neka se do ponedjeljka, 6.07.2020. javi elektronskom poštom na adresu: prijemni@mef.hr

Molimo sve pristupnike pa tako i one i iz inozemstva da se pravodobno informiraju i slijede naputke Nacionalnog stožera civilne zaštite izdane na poveznicama: https://civilna-zastita.gov.hr/na i https://www.koronavirus.hr/

 

Osnovne upute kandidatima za provedbu nadziranog razredbenog ispita na daljinu:

 • Razredbeni ispit na daljinu pod nadzorom podrazumijeva nadzirano rješavanje testova putem internetskog pristupa Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (MEF).
 • Za potrebe rješavanja razredbenog ispita na daljinu preporuča se korištenje širokopojasnog interneta. Osiguranje internetske veze s fakultetskim web sustavom unutar kojeg se piše razredbeni ispit (skraćeno LMS) je obaveza kandidata koji namjerava pristupiti razredbenom ispitu.
 • U cilju smanjenja rizika gubitka internetske veze preporuka je da kandidat računalo s lokalnom (kućnom) internetskom mrežom poveže žičanim putem, ako ima mogućnost.
 • Preporučamo korištenje internetskog preglednika unutar kojeg nisu postavljena dodatna ograničenja.
 • Nadzor nad rješavanjem testova za razredbeni ispit provodi se putem Zoom aplikacije. Na Zoom sesiju kandidat se priključuje preko pametnog telefona ili preko računala samo ako za nadzor koristi samostojeću web kameru. U slučaju da se kandidat na Zoom sesiju priključuje preko pametnog telefona preporuka je da to učini prijenosom mobilnih podataka (ako ima mogućnost) radi smanjenja rizika od potpunog gubitka internetske veze. Također preporuka je da pametni telefon bude povezan s punjačem.
 • Preporučamo da kandidat uputi ukućane da se tijekom provedbe razredbenog ispita na daljinu uzdrže od uporabe interneta.
 • Prije provedbe razredbenog ispita koji je planiran za 11. srpnja 2020., ukoliko MEF odluči provesti razredbeni ispit na daljinu pod nadzorom u skladu s naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, MEF će organizirati probno testiranje na daljinu pod nadzorom kako bi kandidate upoznalo s načinom nadziranja te s načinom rješavanja probnih razredbenih testova.
 • Prije pristupa razredbenom ispitu na daljinu pod nadzorom kandidat će ispuniti odgovarajući obrazac.
 • Nepridržavanje pravila za provođenje razredbenog ispita na daljinu može rezultirati gubitkom prava na rješavanje testova.
 • U slučaju gubitka internetske veze i veze s LMS-om, sustav automatizmom sprema i pamti postojeće odgovore, tako da omogućuje kandidatu nastavak rješavanja testa nakon povratka u LMS i ponovnog otvaranja testa.
 • Svi odgovori, u pitanjima koja su odgovorena prije prekida veze, sačuvani su pa kandidat nakon ponovne uspostave veze može nastaviti dalje s rješavanjem testa, ali u dogovoru sa svojim nadzornikom.
 • Vrijeme trajanja razredbenog ispita se ne produžuje.

1. Pravo upisa

Pravo na upis Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju pristupnici koji će na jedinstvenoj listi formiranoj od strane NISpVUa postići mjesto unutar odobrene kvote za upis na Medicinski fakultet u akademskoj godini 2020./2021.

Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su najmanje dvije godine učili biologiju, fiziku, kemiju i latinski jezik. (Pritom, pristupnik, koji nije učio latinski jezik, upisat će studij medicine uz uvjet da do upisa u drugu godinu studija položi propisani ispit iz latinskog jezika).

Strani državljani iz EU stječu pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Formira se jedinstvena lista pristupnika.

Branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata prve skupine upisivat će se po uvjetima koji budu objavljeni u općem dijelu natječaju Sveučilišta u Zagrebu za upis u I. godinu studija

2. Broj upisnih mjesta

U akademskoj godini 2020./2021. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisat će 300 studenata.

3. Rang lista

Nacionalni informatički sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) formira jedinstvenu listu pristupnika koji su na temelju uspjeha u srednjoj školi, položenih obveznih ispita na državnoj maturi i rezultata testa provjere znanja stekli pravo upisa na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti su objavljeni u brošuri i Natječaju za upis studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Jednake uvjete moraju zadovoljiti i učenici, koji su četverogodišnju srednju školu završili školske godine 2008./09. ili ranije. Preporuka je da se ti učenici obrate Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Pristupnicima koji su srednju školu završili u inozemstvu također se preporuča da se za sve informacije obrate NCVVO.

4. Uvjeti za sastavljanje rang liste

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Od ukupno 1000 bodova, kandidat može ostvariti:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 160 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi – do 240 bodova
– Hrvatski jezik – razina A – do 100 bodova
– Matematika – razina A – do 40 bodova
– Engleski jezik – razina A – do 100 bodova

Kandidatima državljanima zemalja članica EU, umjesto Hrvatskog jezika priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti – do 600 bodova

Test provjere znanja dijelova gradiva iz predmeta Biologije, Fizike i Kemije, bitnih za studij, koji provodi Medicinski fakultet.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća – nema bodova

5. Test provjere znanja

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku: prijavili studijske programe, poslali liječničku potvrdu i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita.

Razredbeni prag za upis na studij medicine iznosi 330 bodova, tj.  55% od ukupno 600 bodova koje je moguće ostvariti na temelju testa provjere znanja. Prag po svakom predmetu iznosi 40%, odnosno 16 točno riješenih zadataka.

Troškovi naknade za polaganje ispita za sve pristupnike uplaćuju se Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u iznosu od 300,00 kn.

Potrebni podaci za uplatu troškova:


Termin testa provjere znanja je 11. srpanj 2020.g.

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom, džepno računalo istih karakteristika kao za ispite državne mature (bez poklopca).

Svi pristupnici dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i dozvoljeni pribor za pisanje.

Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se kandidatima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

6. Dodatna dokumentacija koju treba poslati na Fakultet

Osim dokumenata predanih u NCVVO svi učenici koji se natječu za upis studija medicine moraju poslati na Medicinski fakultet:

a) potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine (zdravstveni zahtjevi mogu biti isključujući)

Potvrda nadležnog školskog liječnika akademska godina 2020 – 2021

Pristupnici koji su završili srednju školu ili su do sada studirali u Republici Hrvatskoj, pregled za izdavanje Potvrde o psihofizičkim sposobnostima za studij medicine obavljaju kod nadležnih školskih liječnika (za srednju školu, odnosno fakultet). Informacije za pregled i izdavanje potvrda za upis na visoka učilišta, pristupnici mogu potražiti na mrežnim stranicama županijskih zavoda za javno zdravstvo (služba za školsku i adolescentnu medicinu).

Pristupnici koji dolaze iz zemalja gdje ne postoji služba za školsku i adolescentnu medicinu (npr. Bosna i Hercegovina), pregled za izdavanje potvrde o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine mogu obaviti u Centru za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih epidemijom COVID-19, pristupnici koji dolaze iz zemalja gdje ne postoji služba za školsku i adolescentnu medicinu, u svrhu dobivanja Potvrde o psihofizičkim sposobnostima za studij medicine u Centru za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu trebaju elektroničkim putem, na e-mail adresu: studamb@mef.hr poslati sken sljedećih dokumenata:

1. Ispunjen Upitnik, potpisan i skeniran

Upitnik

2. Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine ili pedijatrije (koji nije u srodstvu s pristupnikom) o zdravstvenom stanju i dosadašnjim bolestima

3. Potvrda o provedenom cijepljenu u predškolskoj i školskoj dobi (s navedenim cjepivima i datumom primitka)

4. Medicinsku dokumentaciju koju posjeduju, za do sada utvrđene bolesti i poremećaje zdravlja uz recentne nalaze.

 

b) potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine

Izjava o psihofizičkoj sposobnosti

c) potvrdu o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita

d) potvrda o invaliditetu ako pristupnik želi ostvariti svoje pravo temeljem općih odredbi natječaja (rok predaje isključivo od 4. do 29.5.2020.)

e) kandidati iz zemalja EU na upisu moraju priložiti potvrdu o poznavanju HRVATSKOG jezika na razini B2

Pristupnici koji ponovno izlaze na ispit provjere znanja moraju poslati novu liječničku potvrdu (pregled mora biti obavljen u 2020. godini), potpisanu izjavu i potvrdu o izvršenoj uplati troškova.

Dodatnu dokumentaciju pristupnik mora poslati u periodu od 4. do 29.05.2020. isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

Za studij doktora medicine
Povjerenstvo za upis u 1. semestar
Medicinski fakultet
Šalata 3b, 10 000 Zagreb

 

7. Proces upisa

UPIS U I. GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA MEDICINE AK. GODINE 2020./2021.

 1. PRISTUPNICI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE), NA DAN KONAČNE OBJAVE RANG LISTE I GENERIRANOG UPISNOG BROJA (20.07.2020.) MORAJU POSLATI ISPUNJENU I POTPISANU IZJAVU O UPISU NA MAIL: prijemni@mef.hr

Izjava o upisu 2020

 1. PRISTUPNICI 23. i 24.07.2020. PREPORUČENOM POŠILJKOM MORAJU POSLATI SLJEDEĆE DOKUMENTE

POTREBNI DOKUMENTI I FORMULARI:

 1. DVIJE FOTOGRAFIJE vel. 4×6 cm
 2. UPRAVNA PRISTOJBA 20 kn (kupiti na kiosku)
 3. ORIGINALNE SVJEDODŽBE SVA ČETIRI RAZREDA SREDNJE ŠKOLE I SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI
 4. DOMOVNICA –original ili izvadak iz e-matice
 5. RODNI LIST – original ili izvadak iz e-matice rođenih
 6. MATIČNI LIST (kupiti u NN oznaka UT-XI-9-14)
 7. UPISNI LIST (kupiti u NN oznaka UT-XI-9-22)
 8. UGOVOR O STUDIRANJU Ugovor o studiranju 2020 2021
 9. UPLATITI 450,00 kn za troškove upisa (dokaz o uplati priložiti uz ostalu dokumentaciju)
 10. 10. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu, moraju priložiti i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općem ili gimnazijskom programu Agencije za odgoj i obrazovanje, a za strukovne programe od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Studenti koji se natječu za smještaj u Studentski dom, ili primaju stipendiju, a moraju nadležnim institucijama donijeti dokaz o završetku srednje škole,  molimo da naprave preslike svjedodžbi koje će koristiti u administrativne svrhe, dok će za upis poslati isključivo original dokumentacije.

ZA UPIS VRIJEDI ISKLJUČIVO ORIGINAL SVJEDODŽBI I SVIH OSTALIH ISPUNJENIH OBRAZACA.

Ovjerene preslike, skenirani dokumenti i sl. ne vrijede!

Svi originalni dokumenti ostaju u arhivi Fakulteta do završetka studija.

PREPORUČENU POŠILJKU SA SVIM GORE NAVEDENIM DOKUMENTIMA POTREBNO JE POSLATI NA SLJEDEĆU ADRESU:

Medicinski fakultet

Sveučilište u Zagrebu

(za upis u I. godinu n/r Ivane Kapović)

Šalata 3b, Zagreb

 

Dodatne upute:

 • Sliku zalijepiti na matični list.
 • Matični list ispuniti s obje strane, pod mjesto upisati Zagreb, datum ispunjavanja i potpisati se.
 • Upisni list ispuniti samo prednju stranu, i potpisati se.
 • U formularima matični broj ne ispunjavati
 • Ugovor o studiranju, obavezno ispisati (isprintati), te ispuniti u 2 primjerka: ime i prezime studenta; OIB; pod broj ugovora upisati generirani upisni broj, potpisati se.(oba primjerka ugovora morate poslati)

 

Uredno poslanom pošiljkom sa svim potrebnim dokumentima i formularima, smatrat će se upis u I. godinu studija obavljenim.

Studenti (brucoši) koji će trebati potvrdu o upisu zbog smještaja u studentski dom, ali i svi ostali prema potrebi, mogu se javiti na mail: prijemni@mef.hr. U odgovoru na mail dobiti će AAIEdu kojim će pristupiti Studomatu, odnosno preko e-građani dobiti potvrdu o upisu.

Sve daljnje obavijesti o preuzimanju indeksa, slikanju za X-icu, početku nastave, studentima će biti objavljeno na službenoj web stranici Fakulteta, početkom mjeseca rujna 2020 godine.

8. Osnovni podaci o studiju

Zvanje

Na Medicinskom fakultetu studenti se obrazuju iz područja Biomedicine i zdravstva. Polaganjem završnog ispita i izradom i obranom diplomskog rada student stječe zvanje doktor medicine. Doktori medicine osposobljeni su djelovati u sustavu zdravstvene zaštite, u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama te raditi na svim poslovima na kojima se zahtijeva VSS.

Trajanje studija

Studij medicine u Republici Hrvatskoj traje šest godina jednako kao u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim zemljama.

Ustrojstvo studija i nastava

Obrazovanje za zvanje doktor medicine obuhvaća gradivo iz različitih znanstvenih disciplina a predmeti su grupirani u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima i oblici nastave prilagođeni su što boljem usvajanju znanja i vještina. Prema preporukama Bolonjske deklaracije manje je predavanja a više seminara i vježbi, te posebno kliničkih vizita i rada na kliničkim odjelima i u domovima zdravlja te terenske prakse.

Studenti će prvo učiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom se građa čovjekova tijela upoznaje na mrtvom tijelu. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzročnici i pojave, vrste i način djelovanja lijekova, te pristup i način pregleda bolesnika. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihovog prepoznavanja (dijagnoze), sprečavanja i liječenja, te rehabilitacija nastalih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje. Tijekom studija student također uči o osnovama znanstvenih istraživanja, medicinsku terminologiju te kako pristupiti medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih stranih jezika. Studij završava diplomskim radom i diplomskim ispitom.

Smještaj i oprema Fakulteta

Dekanat Medicinskog fakulteta u Zagrebu je na Šalati 3. Na toj lokaciji su i zavodi temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta odvija se u klinikama Kliničkog bolničkog centra Zagreb (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica “Sestre milosrdnice”, “Merkur” i “Dubrava”, te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma“Vuk Vrhovac“, Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice “Sveti Duh”, Psihijatrijske bolnice “Vrapče”. Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Rockefellerova ul. 4) i ambulantama opće medicine.

Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u zgradi Dekanata i u zgradi Škole narodnog zdravlja “A. Štampar”. Studentima su za rad i učenje dostupne kompjutorske učionice s priključcima na Internet. U prizemlju zgrade Dekanata je i prikladan studentski restoran.